(AseanRecords) Hành trình quảng bá Kỷ lục Asean - P.440. Bảo tàng nghệ thuật Singapore (SAM) - Nơi tích lũy bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật Đông Nam Á hiện đại và đương đại lớn nhất thế giới

08-01-2020

(Aseanrecords.world - Kyluc.vn) Bảo tàng nghệ thuật Singapore đã tích lũy bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật Đông Nam Á hiện đại và đương đại lớn nhất thế giới với thành phần ngày càng phát triển trong nghệ thuật đương đại quốc tế, phản ánh các hoạt động nghệ thuật trong khu vực.

Tọa lạc tại 71 đường Bras Basah, Singapore, Bảo tàng nghệ thuật Singapore là nơi bảo tồn và trình bày lịch sử nghệ thuật và thực hành nghệ thuật đương đại của singapore và khu vực Đông Nam Á. Bảo tàng được khánh thành vào ngày 20/01/1996.

 

Đây được xem như là một bảo tàng nghệ thuật thị giác đương đại đầu tiên tại Singapore và là một trong những bảo tàng nghệ thuật đầu tiên có các cơ sở và chương trình bảo tàng tiêu chuẩn quốc tế ở Đông Nam Á.

 

Bảo tàng này hợp tác với các bảo tàng nghệ thuật quốc tế để tổ chức các buổi triển lãm nghệ thuật đương đại mang tầm cỡ quốc tế.

 

Cho đến nay, Bảo tàng nghệ thuật Singapore đã tích lũy bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật Đông Nam Á hiện đại và đương đại lớn nhất thế giới với thành phần ngày càng phát triển trong nghệ thuật đương đại quốc tế, phản ánh các hoạt động nghệ thuật trong khu vực.

Theo Tổ chức kỷ lục Đông Nam Á (Aseanrecords.world)


Lĩnh Nguyễn (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ