(Aseanrecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean – P.667. Ramon Magsaysay Award (Philippines) : Giải thưởng uy tín nhất về đổi mới, cải cách và khả năng lãnh đạo Đông Nam Á

30-09-2021

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Giải thưởng Ramon Magsaysay là giải thưởng thường niên được thành lập nhằm tôn vinh tấm gương của cựu Tổng thống Philippines Ramon Magsaysay về sự liêm chính trong quản trị, dũng cảm phục vụ nhân dân và chủ nghĩa lý tưởng thực dụng trong một xã hội dân chủ.

Giải thưởng được thành lập vào tháng 4 năm 1957 bởi những người được ủy thác của Quỹ Anh em Rockefeller có trụ sở tại Thành phố New York với sự đồng tình của chính phủ Philippines.

Giải thưởng được đặt theo tên của Ramon Magsaysay, tổng thống thứ bảy của Cộng hòa Philippines sau Thế chiến thứ hai. RMAF công nhận và tôn vinh các cá nhân và tổ chức ở Châu Á không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, giới tính hay quốc tịch, những người đã đạt được sự khác biệt trong các lĩnh vực tương ứng và đã giúp đỡ người khác một cách hào phóng mà không cần công chúng công nhận. Theo truyền thống, giải thưởng được trao trong năm hạng mục: dịch vụ chính phủ; dịch vụ công cộng; lãnh đạo cộng đồng; báo chí, văn học và nghệ thuật giao tiếp sáng tạo; và hòa bình và hiểu biết quốc tế.

Những người chiến thắng Giải thưởng Ramon Magsaysay đến từ các khu vực khác nhau của Châu Á, mặc dù có một số trường hợp người chiến thắng đến từ các quốc gia bên ngoài Châu Á nhưng có công lao đóng góp, hoàn thành hoặc lan tỏa những việc làm tích cực tại Châu Á. Tính đến năm 2021, những tổ chức/cá nhân được trao giải thưởng đến từ 22 quốc gia châu Á khác nhau.

Theo Tổ chức Kỷ lục Đông Nam Á (Aseanrecords.world)


Mihan - VIETKINGS - Kyluc.vn

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ