Kỷ lục Malaysia: Trung tâm mua sắm đầu tiên kết hợp với tòa nhà di sản

06-03-2015

(Kyluc.vn) - Tại Penang, Malaysia có một trung tâm mua sắm được xem là tốt nhất, được tu bổ lại từ một tòa nhà di sản.

Trải dài hơn 700.000 feet vuông tương đương với 65.032 m2 với 9 tầng, trung tâm mua sắm Gurney Paragon được xác lập là "trung tâm mua sắm đầu tiên kết hợp với tòa nhà di sản”. Đây là lần đầu tiên tại Malaysia có khu trung tam mua sắm được tu bổ từ tòa nhà di sản với khu dân cư hiện đại, nơi bán lẽ và thương mại hợp thành.Đặng Phong
Theo malaysiarecords
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ