Kỷ lục Singapore: Trái đậu bắp dài nhất

04-09-2015

(Vietkings) - Tổ chức kỷ lục Singapore vừa xác lập kỷ lục “Trái đậu bắp dài nhất Singapore” do cô Iris Tam - người đã nuôi trồng được.

Longest Lady’s Finger

Trái đậu bắp này thực tế được trồng trong một chiếc chậu nhỏ được đặt bên ngoài của căn hộ Pasir Ris HDB chứ không phải được trồng dưới xùng đất rộng lớn đầy màu mỡ. Cô Iris Tam là người đã bỏ thời gian ra trồng cây để cho gia đình sử dụng sau khi tham dự sự kiện ngày hội của những người làm vườn vào ngày 4 tháng 4 năm 2015.Trong ngày hội giành cho những người làm vườn tại công viên HortPark vào ngày 4 tháng 4 năm 2015, mọi người đã rất bất ngờ về kích thước của quả đậu bắp dài một cách bất thường này. Chính vì vậy, nó đã đạt kỷ lục quốc gia với chiều dài 33 cm.

Sách tổ chức kỷ lục Singapore đã chính thức xác lập kỷ lục cho cô Iris Tam là người sở hữu trái đậu bắp dài nhất Singapore vào ngày 9 tháng 8 năm 2015.


Phong Đặng

Nguồn: singaporerecords

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ