image not found

(ASEAN Trip.2017) Hành trình Quảng bá kỷ lục ASEAN - Top 20 Nhạc cụ truyền thống của các nước Đông Nam Á - P. 9. Ranat Ek và Ranat Ek Lek, Thái Lan

10-04-2018

(aseanrecords.world - kyluc.vn) Ở Thái Lan, có nhiều loại nhạc cụ, phổ biến với 3 loại: nhạc cụ hơi, nhạc cụ gõ và nhạc cụ dây; trong đó Ranat Ek và Ranat Ek Lek là hai nhạc cụ thuộc bộ gõ được sử dụng phổ biến tại Thái Lan

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 19 của 50 trang (495 bài)Đầu<...1617181920...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ