image not found

Bản đồ Singapore lớn nhất ghép từ những mảng Acrylic hình trái tim.

22-10-2013

1136 trái tim màu đỏ làm bằng Acrylic đã được sắp xếp lại với nhau thành hình dạng bản đồ của Singapore

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 27 của 27 trang (268 bài)Đầu<...2627
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ