image not found

(ASEAN Trip.2017) Hành trình Quảng bá kỷ lục ASEAN - Top 20 Lễ hội ở ASEAN - P.18. Lễ hội Khẩu- phẳn- sả, Lào

29-03-2018

(aseanrecords.world - kyluc.vn) Lào là đất nước coi đạo Phật là Quốc đạo, nên tất cả mọi người dân đều tham gia lễ Khẩu- phẳn- sả; Khách du lịch, người nước ngoài, kể cả một số tôn giáo khác sinh sống tại Lào vẫn bị ảnh hưởng và tiếp nhận các họat động của lễ hội này.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 3 của 33 trang (324 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ