image not found

(Aseanrecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean – P.574. OCBC Bank (Singapore): Ngân hàng đầu tiên tại Đông Nam Á dùng blockchain trong thanh toán

31-03-2021

(Kyluc.vn – Aseanrecords.world) Để làm tăng hiệu suất, sự minh bạch, giảm chi phí và cải thiện trải nghiệm cho khách hàng, OCBC Bank từ năm 2016 đã sử dụng công nghệ Blockchain trong các dịch vụ chuyển tiền trong nước và quốc tế.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 3 của 93 trang (921 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ