image not found

(Aseanrecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean – P.544. Timbre (Singapore): Nhà hàng đầu tiên tại Đông Nam Á sử dụng máy bay không người lái làm “bồi bàn”

20-02-2021

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Những robot đã xuất hiện trong một chuỗi nhà hàng ở Singapore để thay thế vai trò của bồi bàn từ năm 2015. Điểm đặc biệt là chúng sẽ bay trong quá trình phục vụ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 6 của 93 trang (921 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ