Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
 • image not found

  Kỷ lục 110.461 cây được trồng trong một phút

  07-03-2012

  (Kỷ lục) - Với tinh thần “Malaysia có thể làm điều đó - Malaysia Boleh”, và để cứu lấy môi trường cho thế hệ tương lai, một sự kiện cấp quốc gia với tên Thiên niên Kỷ trồng cây đã được đề ra.

 • image not found

  Kỷ lục đọc suy nghĩ 100 người trong vòng 60 phút

  07-03-2012

  (Kỷ lục) - Vào ngày 7.1, hai nhà ảo thuật JC Sum và Babe Ning đã lập kỷ lục Singapore “cuộc đọc suy nghĩ lớn nhất” khi cả hai đọc suy nghĩ của 100 người trong 60 phút.

Trang 73 của 73 trang (723 bài)Đầu<...717273
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ