image not found

Số người tham gia nhảy Ketchup Dance nhiều nhất

28-10-2013

(Kỷ lục Vietkings) 580 trẻ em, người lớn và người cao tuổi đã cùng tham gia nhảy theo bài hát nổi tiếng “Asereje” lập kỷ lục Singapore.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 74 của 74 trang (740 bài)Đầu<...71727374
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ