image not found

Bản đồ Singapore lớn nhất ghép từ những mảng Acrylic hình trái tim.

22-10-2013

1136 trái tim màu đỏ làm bằng Acrylic đã được sắp xếp lại với nhau thành hình dạng bản đồ của Singapore

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 80 của 80 trang (798 bài)Đầu<...7677787980
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ