Kỷ lục châu Á: Lớp đào tạo toán học lớn nhất

25-03-2015

(Kyluc.vn) - Có đến 4.063 người tham gia vào lớp đào tạo toán học tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Adhiyamaan của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục MAGME.

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục MAGME tại thị trấn Hosur, bang Tamil Nadu, Ấn Độ đã tổ chức một sự kiện mà tại đây có nhiều người tham gia nhất vào buổi hội thảo đào tạo toán học tại trường Cao đẳng kỹ thuật Adhiyamaan nằm tại thị trấn Hosur vào ngày 08/02/2015. Tồng số người tham gia khóa học toán lần này được sách kỷ lục châu Á xác lập kỷ lục và ghi nhận là 4.063 người tham gia. Đây là con số thật sự khá ấn tượng, qua đây cũng cho thấy các bạn sinh viên rất coi trọng về toán học và muốn nâng cao thêm trình độ hiểu biết của mình qua các lớp đào tạo.

Đặng Phong
Theo asiabookofrecords


Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ