Số người làm cơm nắm cùng một lúc nhiều nhất

03-06-2015

(Vietkings) - Tại thành phố Sakaide (tỉnh Kagawa - Nhật Bản), nhóm gồm 687 người đã cùng nhau làm ra được 668 nắm cơm “omusubi” trong thời gian 5 phút. Tổ chức Kỷ lục Thế giới đã xác lập kỷ lục nhiều người làm cơm nắm cùng một lúc nhiều nhất.

Các trẻ em thì khéo léo trong việc làm ra những nắm cơm cuộn bằng tay trong thời gian diễn ra sự kiện. Hàng trăm người tham gia từ già đến trẻ đã cùng nhau thực hiện công việc này để xác lập kỷ lục thế giới tại thành phố Sakaide .


Kỷ lục thế giới trước đây đã được xác lập tại thị trấn nhỏ Minabe thuộc tỉnh Wakayama với 428 nắm cơm omusubi.

Thành phố Sakaide – được biết đến là nơi sản xuất muối và những miếng rong biển mặn, đây là nguyên liệu được sử dụng để giúp giữ chặt những cuộn cơm omusube.

Phong Đặng
Nguồn: worldrecordacademy
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ