image not found

Người đàn ông đạp xe suốt 23 năm để tuyên truyền về môi trường

29-06-2015

(Vietkinsg) - Một người đàn ông đã phần lớn thời gian của mình để tuyên truyền về môi trường sống đang bị ảnh hưởng nhằm ngăn chặn hay giảm bớt những hậu quả do con người gây ra.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 4 của 7 trang (69 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ