image not found

Độc đáo bức tranh khảm kẹo lớn nhất châu Á do một người thực hiện

18-10-2013

Bức tranh tuyên truyền về môi trường được thực hiện từ 3.627 kg kẹo.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 6 của 7 trang (65 bài)Đầu<...67>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ