Đề cử KL Đông Dương: Tượng Phật nhập niết bàn trên đình núi dài nhất

26-03-2012

(Kỷ lục) - Tượng với thế nằm nghiêng gối đầu lên tay, mặt quay về hướng Nam dài 49m (tượng trưng 49 năm từ khi Đức Phật thành đạo đến khi nhập diệt), ngang (nơi bàn chân) 8,8m, cao (2 bàn chân xếp lên) 4,9m, cao (từ vai xuống) 12,2m).

Núi Tà Cú (tên gọi trước đây là Trà Cú) thuộc thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Tuy chỉ cao 649m nhưng Tà Cú từ xưa được xem là một kỳ sơn, vào khoảng 1870-1880 thời vua Tự Đức, tổ Hữu Đức húy Thông Ân (1812-1887) đã khai sơn lập chùa trên núi và được các chư hậu tổ tiếp tục trùng tu. Ngôi chùa nằm ở độ cao 563m.


Đương thời, tổ Hữu Đức là một thầy thuốc giỏi. Năm Tự Đức thứ 33 (1880), hoàng thái hậu bệnh nặng, chư thần tâu xin rước sư về trị bệnh nhưng nhà sư chỉ gởi người về triều. Hoàng thái hậu mạnh hẳn, vua nhớ ơn và cảm phục nên ban sắc phong bốn chữ Linh Sơn Trường Thọ (là chùa Tổ hay chùa Trên). Sau khi tổ Hữu Đức viên tịch (5.10 âm lịch), sư Tâm Hiền lập ngôi chùa mới Long Đoàn ở phía dưới gọi là chùa Dưới.

Tượng tổ Hữu Đức

Đến thời gian hòa thượng Thích Thiện Thắng trụ trì, ngài là vị hậu tổ, đã trùng tu tổ đình lần thứ nhất. Theo di chúc, người kế vị trụ trì là hòa thượng Thích Vĩnh Thọ (1905-1982) đã vạch định chương trình trùng hưng và năm 1958 phát nguyện xây dựng cảnh tịnh độ nhân gian làm chỗ quy hướng cho chúng sanh.