(INDOCHINA – Kyluc.vn) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Đông Dương – P.41. Phạm Tuân [Việt Nam]: Nhà du hành đầu tiên ở Đông Dương bay vào vũ trụ

03-12-2019

Đúng 1giờ 33 phút 03 giây ngày 24/07/1980 (theo giờ Hà Nội) tại sân bay vũ trụ Baikonur (Liên Xô cũ), tàu vũ trụ Liên hợp 37 (Soyuz 37) chở hai nhà du hành vũ trụ là Vichtor Vaxilievich Gorbatko (người Liên Xô cũ) và Phạm Tuân (người Việt Nam) đã được phóng vào không gian.

Sinh ngày 14/02/1947 tại Thái Bình, Phạm Tuân tốt nghiệp loại giỏi trường Kỹ thuật Không quân Liên Xô năm 1968.


Năm 1979, ông được tuyển chọn tham gia chuyến bay hữu nghị Việt - Xô vì mục đích hoà bình.

 

Đúng 1giờ 33 phút 03 giây ngày 24/07/1980 (theo giờ Hà Nội) tại sân bay vũ trụ Baikonur (Liên Xô cũ), tàu vũ trụ Liên hợp 37 (Soyuz 37) chở hai nhà du hành vũ trụ là Vichtor Vaxilievich Gorbatko (người Liên Xô cũ) và Phạm Tuân (người Việt Nam) đã được phóng vào không gian.

 

Trong 8 ngày bay ngoài vũ trụ, hai nhà du hành vũ trụ đã thực hiện tổng cộng 142 vòng quanh quỹ đạo Trái đất, tiến hành 30 cuộc thí nghiệm viễn thám hàng không, đo và xây dựng bản đồ độ ẩm đất vùng sông Hồng, chuẩn bị xây dựng Trạm mặt đất Hoa Sen phục vụ thông tin liên lạc qua hệ Intersputnik.

 

Ngày 31/7/1980, 2 nhà du hành vũ trụ đã trở về trái đất an toàn.

 

Nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân trở thành người đầu tiên ở Đông Dương bay vào vũ trụ.

Một con tem Liên Xô năm 1980 in hình hai phi công vũ trụ Viktor Vassilyevich Gorbatko và Phạm Tuân. (Ảnh: Internet)

 

Theo Tổ chức Kỷ lục Đông Dương (IndochinaKings.org)

 


Lĩnh Nguyễn (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ