image not found

(USKings Values.2019) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.601. Cy-Fair Volunteer Fire Department (bang Texas) : Sở cứu hỏa tình nguyện lớn nhất tại Hoa Kỳ

17-10-2019

(USKings.us - Kyluc.vn) Sở cứu hỏa tình nguyện Cy-Fair cung cấp các dịch vụ y tế khẩn cấp và phòng cháy chữa cháy cho các khu vực chưa hợp nhất của Hạt Harris, Texas. Bộ phận chủ yếu phục vụ các cộng đồng của Cypress và Fairbanks, được gọi chung là Cypress-Fairbanks hoặc Cy-Fair. Cy-Fair VFD phục vụ hơn 500.000 người trên diện tích 155 dặm vuông (400 km2) và ứng phó với hơn 22.000 sự cố mỗi năm. Với hơn 350 thành viên và 13 trạm, Cy-Fair VFD là đội cứu hỏa tình nguyện lớn nhất tại Hoa Kỳ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 1 của 304 trang (3037 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ