Bánh bông lan cuốn dài nhất

22-04-2013

Các sinh viên Nhật Bản vừa lập kỷ lục thế giới mới khi làm ra chiếc bánh bông lan cuốn dài đến 130,68 m

Theo Daily Mail, 90 sinh viên và thợ làm bánh đã sử dụng tổng cộng 54 kg bột mì, 43 kg đường và 2.682 quả trứng để làm ra chiếc bánh bông lan "khủng” nói trên.

Bánh bông lan cuốn dài nhất

Công trình của họ đã phá kỷ lục Guinness trước đó là một chiếc bánh dài 115,09 m, cũng được xác lập tại Nhật.

Theo TNO
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ