Bé 4 tuổi nhận biết quốc kỳ của 200 quốc gia trong vòng 2 phút 34 giây

09-02-2012

Bé S. Iniya sinh ngày 13 tháng sáu năm 2007, tại Karur, Tamil Nadu đã được công nhận là người nhỏ tuổi nhất lập kỷ lục nhận biết 200 quốc kỳ trong 2 phút 34 giây. Kỷ lục trên được thực hiện vào ngày 9 tháng 10 năm 2011 tại khách sạn Aarthi, Karur.

6 tuổi lập kỷ lục nhịn thở bơi xa nhất
Anjali sinh ngày 15 Tháng 2 năm 2005, tại Haryana - Ấn Độ đã lập kỷ lục bơi 108. 26 feet trong 45 giây (nhịn thở một hơi) tại hồ bơi Học viện Thể thao Haryana. Kỷ lục này được Trung tâm sách kỷ lục Ấn Độ chứng kiến và trao giấy xác lập tại chỗ vào ngày 20 tháng 8 năm 2011.


T.Thịnh
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ