[WORLDKINGS] Hành trình tìm kiếm những kỷ lục bất biến của Thế giới (P.96) British Museum (Anh): Bảo tàng quốc gia công cộng đầu tiên trên thế giới

02-02-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) British Museum, Anh là bảo tàng quốc gia công cộng đầu tiên trên thế giới. British Museum được thành lập vào năm 1753, phần lớn dựa trên các bộ sưu tập của bác sĩ và nhà khoa học người Ireland, ngài Hans Sloane. Bảo tàng lần đầu tiên mở cửa cho công chúng vào năm 1759, tại dinh cơ Montagu House, trên địa điểm của tòa nhà hiện tại.

Căn cứ vào đề cử kỷ lục thế giới từ Viện Kỷ lục châu Âu (Europe Records Institute – EURI) và quyết định số WK/USA.INDIA/650/2021/No.106, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố British Museum là “Bảo tàng quốc gia công cộng đầu tiên trên thế giới” vào ngày 2 tháng 2 năm 2021

Bảo tàng Anh (Tên tiếng anh: British Museum), ở khu vực Bloomsbury của thành phố London, Vương quốc Anh, là một tổ chức công cộng dành riêng cho lịch sử, nghệ thuật và văn hóa của con người.

 

 

Bộ sưu tập trường tồn khoảng tám triệu tác phẩm của bảo tàng là một trong những bộ sưu tập lớn nhất và toàn diện nhất còn tồn tại cho tới ngày nay, có nguồn gốc rộng rãi trong thời kỳ của Đế quốc Anh. Bảo tàng ghi lại câu chuyện về văn hóa nhân loại từ thuở sơ khai cho đến nay. Đây chính là bảo tàng quốc gia công cộng đầu tiên trên thế giới.

 

 

British Museum được thành lập vào năm 1753, phần lớn dựa trên các bộ sưu tập của bác sĩ và nhà khoa học người Ireland, ngài Hans Sloane. Bảo tàng lần đầu tiên mở cửa cho công chúng vào năm 1759, tại dinh cơ Montagu House, trên địa điểm của tòa nhà hiện tại.

 

 

Sự mở rộng của bảo tàng trong 250 năm sau đó phần lớn là kết quả của việc mở rộng thuộc địa của Anh và dẫn đến việc thành lập một số viện chi nhánh, cơ sở đầu tiên là Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ( Natural History Museum) vào năm 1881.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Mihan - Kyluc.vn (Nguồn: Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (worldkings.org)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ