Chiếc xe máy chạy bằng điện nhanh nhất

24-02-2012

Chiếc xe Lightning đã trở thành chiếc xe máy chạy bằng động cơ điện nhanh nhất thế thế giới. Chiếc xe này có thể đạt được vận tốc lên tới 331,6km.


Chiếc xe máy này được Paul Thede lái trong lần giới thiệu đầu tiên với công chúng.

Sách Guinness cũng ghi nhận kỷ lục chiếc xe máy nhanh nhất thế giới. Chiếc xe này do Rocky Robinson (người Mỹ) tạo ra. Vận tốc trung bình mà chiếc xe này đạt được là 605,697km/h.

Theo 24h.com.vn
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ