Cô bé 10 tuổi mạnh nhất thế giới

09-02-2012

Naomi Kutin, một cô bé 10 tuổi sống tại Fairlawn, New Jersey, Mỹ, chỉ nặng gần 44kg, nhưng lại có thể nâng được một trọng lượng lên đến 97,6kg, trở thành cô bé 10 tuổi mạnh nhất thế giới. Kutin bắt đầu nâng vật nặng từ tháng 4-2010.

Naomi Kutin nâng tạ - Ảnh: AP

Theo Tuổi Trẻ
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ