Công bố Top 10 công trình và sự kiện tạo dấu ấn 40 năm của thành phố Đà Nẵng (1975 - 2015): Công bố 2: Thành phố Đà Nẵng - nơi có "Chương trình 5 không 3 có" đầu tiên

30-01-2015

(Kỷ lục Vietkings) Nhắc đến Đà Nẵng là người ta thường nghĩ ngay đến chương trình “5 không, 3 có”, đã làm nên thương hiệu và bản sắc riêng của Đà Nẵng trong suốt những năm qua.

5 không:
  1. Không có hộ nghèo theo chuẩn thành phố.
  2. Không có học sinh bỏ học ở cấp Tiểu học và Trung học cơ sở.
  3. Không có người lang thang xin ăn.
  4. Không có người nghiện ma túy trong cộng đồng.
  5. Không có giết người để cướp của.
Sau 5 năm tích cực triển khai kể từ năm 2000, kết quả đạt được rất thành công.
Để bắt tay vào thực hiện chương trình này, nhân dân và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực không ngừng và trong 5 năm đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu "5 không”, được toàn quốc ghi nhận.

Tiếp bước với phong trào 5 không, Đà Nẵng bắt tay vào thực hiện chương trình "3 có”:
  1. Có nhà ở;
  2. Có việc làm
  3. Có lối sống văn minh đô thị.

Do triển khai tích cực và có cách làm hiệu quả mà bình quân hằng năm Đà Nẵng đã giải quyết công ăn việc làm cho 30 - 32 nghìn lao động, hơn 9.000 căn hộ được dành cho những người thiếu chỗ ở. Trong khi đó, "Thành phố môi trường", một đề án mới đang được triển khai cũng có thể coi là hướng phát triển của việc xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – Hội đồng Xác lập kỷ lục Việt Nam chính thức công bố kỷ lục: "Thành phố Đà Nẵng - nơi có "Chương trình 5 không 3 có" đầu tiên” - Đơn vị sở hữu kỷ lục: UBND Thành phố Đà Nẵng.


TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM


Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ