Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 12. Chùa Thánh Ân

18-09-2012

(Kỷ lục) - Chùa được dựng vào thời Lê và đã được trùng tu nhiều lần.

Ảnh Võ Văn Tường

Thượng điện của chùa có bày một pho tượng Bồ tát Quán Thế Âm bằng gỗ mít. Tượng được đặc tả ngồi trên tòa sen với nhiều lớp tay. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của các nhà khảo cổ học năm 1983, pho tượng này có 42 tay chính và 610 tay phụ, cao 132cm (kể cả bệ cao 255cm), ngang gối 90cm, ngang bệ 91cm, cao bệ 37cm, dài cánh 103cm, nganh cánh 43cm, ngang hai tay chỗ rộng nhất 154cm, bệ dưới rộng 81cm, dài 127cm, hình lục lăng cạnh ngắn 92cm, cao 17 - 125,22cm.

Ảnh Võ Văn Tường

Mặt tượng đầy đặn, đôn hậu, giữ nguyên những nét trần tục, cổ ngắn, thân hơi mập. Đầu phủ khăn rồi lại đội mũ, thân m���c áo nhiều nếp chảy cả xuống tòa sen. Tòa sen do một đầu rồng còn nhiều nét mặt người như đầu quỷ, có hai mác dài chảy lan trên mặt bể, cùng hai tay lực lưỡng nhô lên đỡ. Tượng đội mũ Thiên quan với nhiều trang trí như những khối gắn vào nổi cục. Áo tượng cũng tạo thành mảng vuông với nét chảy xuôi chắc chắn. Dựa vào dáng thôn nữ như chưa thoát tục cùng với đầu rồng và các hoa văn trang trí khác đã xác định tượng thuộc thời Mạc (1527-1592).


Chùa Thánh Ân thuộc xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, sở hữu kỷ lục Ngôi chùa có Pho tượng Bồ Tát Quan Thế Âm thiên thủ thiên nhãn xưa nhất .

>>Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 11. Chùa Sùng Phúc (Tây Phương)

Đơn vị giới thiệu

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam

Trung tâm sách Top Việt Nam

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ