Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 21. Chùa Vĩnh Nghiêm - Bắc Giang

19-09-2012

(Kỷ lục)- Chùa Vĩnh Nghiêm thường gọi là Đức La. Chùa được dựng vào thời Trần, là nơi thuyết pháp của Trúc Lâm Tam Tổ và là nơi đào tạo, định chức danh các tăng sĩ bấy giờ. Chùa trở thành một trung tâm Phật giáo thuộc thiền phái Trúc Lâm, và là nơi đào tạo tăng đồ cho cả nước.

Kiến trúc chùa ngày nay khá bề thế với diện tích khoảng 10.000m2, nằm trên một trục dọc, gồm tam quan, chùa hộ, tòa thiêu hương, chùa Phật, nhà tổ, gác chuông và nhà trai. Chùa còn có một số tượng chân dung tiêu biểu như bộ tượng Trúc Lâm Tam Tổ, tượng cổ Hòa thượng Thich Thanh Hanh.

Kể từ Trúc Lâm tam tổ (Phật hoàng Trần Nhân Tông - Pháp Loa - Huyền Quang), các vị đã thuyết pháp đào luyện tăng đồ và cho khắc in những bộ kinh quý như: Hoa Nghiêm sớ, Di đà sớ, Sao Đại Thừa chỉ quán, Giới Kinh ni, Sa Di Kinh… Hiện nay, chùa còn lưu giữ trên 2.000 bản kinh khắc gỗ như vậy và mỗi bản kinh có kích thước dài 34,5cm, rộng 23cm, dày 2cm.

Hơn 7 thế kỷ trôi qua, chùa Vĩnh Nghiêm vẫn là một trung tâm Phật giáo lớn, nơi đào tạo tăng đồ cho cả nước. Nhiều kệ ván in kinh vẫn còn, là hiện vật minh chứng cho vai trò quan trọng của chùa.

Ảnh Võ Văn Tường

Chùa Vĩnh Nghiêm thuộc xã Trí Yên, huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang, sở hữu kỷ lục: Ngôi chùa lưu giữ bản kinh Phật giáo khắc gỗ nhiều nhất.

>>Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 20. Chùa Tùng Vân

Đơn vị giới thiệu

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam

Trung tâm sách Top Việt Nam

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ