Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 29. Chùa Linh Quang (Chùa Đôn)

25-09-2012

Chùa Linh Quang thường gọi là chùa Đôn thuộc phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Chùa nguyên nhà tranh vách đất về sau vào năm 1802, cụ Đặng Nguyên Cẩn bán hết ruộng đất nhà cửa lấy tiền mua thêm đất, xây dựng lại 8 gian to đẹp. Cụ trụ trì trong 22 năm, viên tịch ngày 24-3 năm Giáp Thân (1824).


Trong hai năm 1941 - 1942, sư Tổ Thích Thông Tuệ xoay chùa từ hướng Đông Nam sang hướng Tây. Xây dựng lại chùa với quy mô 5 gian Tiền đường, 3 gian Hậu cung và nhà thờ Tổ.

Chùa bị hư hại trong chiến tranh chống Mỹ và do nhu cầu tín ngưỡng Ni sư Thích Diệu Tư trụ trì chùa cùng thập phương thiện tín cùng dân làng quyết định xây dựng lại chùa trên nền đất cũ.


Chùa mới xây dựng thành hai tầng vào tháng 8 năm 2003, trong đó có một hàng lan can bằng đá bao quanh chánh điện. Lan can sử dụng đá vùng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Có tất cả 65 trụ lan can với mỗi trụ có chiều dài 1,50m (tính phần trụ dài thêm 20cm). Tổng chiều dài 109m. Kể cả 2 lan can tạo tác phù điêu rồng từ dưới dẫn lên tầng trên, chiều dài lan can 129,4m. Hoa văn thể hiện lịch sử đạo Phật.

Chùa thuộc phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, sở hữu kỷ lục: Ngôi chùa có dãy lan can bằng đá dài nhất.

>>Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 28. Chùa Thiên Ứng (chùa Hiến)

Đơn vị giới thiệu

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam

Trung tâm sách Top Việt Nam

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ