Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 30. Chùa Phúc Lâm (chùa Dư Hàng)

25-09-2012

Phúc Lâm tự còn gọi là chùa Dư Hàng, chùa là một danh thắng đồng thời là trung tâm Phật giáo của Hải Phòng tương truyền chùa có từ rất lâu đời, lúc đầu chỉ dựng bằng tre lá.

Thời nhà Trần, các vị thánh tổ phái Trúc Lâm thường đến đây thuyết pháp. Năm 1672, sư cụ Chân Huyền thuộc dòng Lâm Tế đứng ra vận động nhân dân làm chùa to rộng, gồm gác chuông, nhà tổ, nhà tăng.


Năm 18991, Hòa thượng Thông Hạnh đã tổ chức đại trùng tu ngôi chùa. Đợt trùng tu gần đây do Thượng tọa Thích Quảng Tùng tổ chức vào các năm 1995-1997. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Chùa có nhiều bảo tượng, nhiều câu đối chạm khắc công phu, nhiều bản kinh khắc gỗ, nổi bật là bức chạm lộng ở chánh điện do các nghệ nhân Hà Nam Ninh tạc vào năm 1917.


Chùa còn lưu giữ được nhiều di vật quý như đỉnh đồng, chuông khánh đồng, bát hương lớn, tủ chạm cổ kính và đẹp. Đặc biệt, trong đó có bản kinh Trường A Hàm. Bản kinh này gồm 290 bản khắc trên gỗ. Mỗi bản đều được khắc cả hai mặt và mội bản khắc gỗ có kích thước với chiều dài 37cm, chiều rộng 23,5cm, chiều dày 2,5cm.

Ảnh Võ Văn Tường

Chùa Dư Hàng tọa lạc tại số 121 phố Dư Hàng, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, sở hữu kỷ lục: Ngôi chùa lưu trữ bản kinh Trường A Hàm nhiều nhất.

>>Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 29. Chùa Linh Quang (Chùa Đôn)

Đơn vị giới thiệu

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam

Trung tâm sách Top Việt Nam


Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ