Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 39. Chùa Diệu Đế

03-10-2012

Chùa Diệu Đế có một vị trí quan trọng trong lịch sử Phật giáo ở Huế. Chùa nguyên là phủ của vua Thiệu Trị (1841 - 1847) trước khi lên ngôi nên đã có cảnh quan rất đẹp, với vườn tược rộng rãi, cây cối xanh tươi.

Năm 1844, nhà vua đã tôn tạo và sắc phong làm Quốc tự. Chùa trở thành một danh lam của đất kinh kỳ và được vua Thiệu Trị liệt hạng là một trong 20 thắng cảnh của đất Thần Kinh.

Tam quan chùa

Năm 1889, Hòa thượng Tâm Truyền được vua Thành Thái (1889 - 1907) ban tiền để trùng tu. Ở trần chánh điện chùa Diệu Đế có bức tranh vẽ "Long vân khế hội", nét vẽ điêu luyện.

Bức tranh này do nghệ nhân Phan Văn Tánh vẽ, với tài năng về hội họa, ông được phong hàm cửu phẩm nên thường được gọi là Cửu Tánh. Bức tranh vẽ 9 con rồng uốn lượn trong các tầng mây. Giá trị của bức tranh không chỉ ở chỗ tạo nên cảm quan thẩm mỹ trong mắt người xem mà còn ở chỗ cho thấy sự kiên trì, nỗ lực của người vẽ khi thể hiện bức tranh trên trần chánh điện của chùa Diệu Đế. Bức tranh "Long Vân Khế Hội” có chiều dài 10,60m, chiều rộng 10,55m.

Một phần của bức tranh Long Vân khế hội

Chùa tọa lạc tại 100B đường Bạch Đằng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, sở hữu kỷ lục: Ngôi chùa có bức tranh "Long vân khế hội” vẽ trên trần chánh điện xưa và lớn nhất.

>>Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 38. Chùa Bái Đính với hành lang La Hán dài nhất

Đơn vị công bố

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam
Trung tâm sách Top Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ