Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 43. Chùa Thiền Tôn

05-10-2012

Chùa Thiền Tôn được dựng bên trái núi Thiên Thai, nên còn có tên là Thiên Thai Thiền Tôn Tự. Nơi đây là nơi Thiền sư Liễu Quán họ Lê, pháp danh Thiệt Diệu, hiệu Liễu Quán đến mở pháp môn và đặt bài kệ: “Thật Tế Đại Đạo, Tánh Hải Thanh Trừng…” để làm pháp hệ truyền thừa và mỗi đời được đặt tên pháp huý theo dòng kệ, cho đến hiện nay đã đến chữ Nhuận. Như vậy từ ngài Liễu Quán chữ Thật đến chữ Nhuận là đã trải qua 12 đời kế thừa dòng pháp và được gọi là Pháp phái Liễu Quán.


Thiền sư Liễu Quán sinh năm 1667 và mất năm 1742. Ngài tu học từ nhỏ, là người có trí thông minh phi thường, chí nguyện siêu việt. Cuối thế kỷ 17, ngài từ Sông Cầu (Phú Yên) ra Thuận Hóa. Vào khoảng năm 1708, ngài khai sơn chùa Thuyền Tôn (nay là Thiền Tôn), lúc bấy giờ chỉ là một am tranh. Là người có đạo đức cao siêu, tâm quang sáng rực, chấp nhận hy sinh cho đạo pháp, vì vậy, Thiền sư Liễu Quán đã có một vị trí sáng chói trong lịch sử Phật giáo cuối thời Hậu Lê vì ngài được xem là vị lãnh đạo công cuộc chấn hưng Phật giáo Đàng Trong.


Ngài là một người thông thái và cuộc đời của Ngài là một tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Ðương thời, chúa Nguyễn Phúc Chu (1675 - 1725) cảm phục đạo đức và danh tiếng của ngài, triệu ngài vào cung, nhưng ngài muốn giữ sự tự tại ở vùng rừng núi nên đã từ tạ lời thỉnh mà không đến.

Chân dung Thiền sư Liễu Quán

Chùa Thiền Tôn tọa lạc tại xã Thủy An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, sở hữu kỷ lục: Ngôi chùa phát xuất dòng thiền Liễu Quán đầu tiên của Phật giáo Việt Nam.

>> Đề cử 42: Chùa Thiên Mụ

Đơn vị công bố

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam

Trung tâm sách Top Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ