Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 45. Chùa Vạn Phước

08-10-2012

Ban đầu, đây là ngôi thảo am do ngài Hải Mẫn hiệu Lương Tri (đệ tử của ngài Nhất Định) dựng lập để tĩnh tu. Về sau, được sự trợ duyên của Thượng thư Nguyễn Đình Hòe, năm Tự Đức nguyên niên 1847, thảo am trở thành chùa Phổ Phúc, do ngài Hải Nhận hiệu Quang Đức làm trụ trì, cụ Nguyễn Đình Hòe làm hội chủ. Năm Bính Thìn (1916), chùa Phổ Phúc được cải hiệu là chùa Vạn Phước. Năm 1939, chùa được vua Bảo Đại sắc phong: “Sắc Tứ Vạn Phước Tự”.

Tam quan chùa

Năm 1945, một Phật tử tên Võ Văn Cang hiến cúng tượng đức Phật A Di Đà bằng đồng, thờ tại Chánh Điện. Đây là pho tượng đứng có chiều cao 3m, bề ngang tượng 0,84m. Tượng đặt trên một tòa sen cao 1,35m. Phía dưới tòa sen có chôn một khúc đồng đặc dài 0,40m. Khúc đồng này giúp pho tượng đứng vững và cân đối khi đặt trong chánh điện của ngôi chùa. Chùa được trùng tu nhiều lần.

Chùa Vạn Phước tọa lạc tại 60/14 Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, sở hữu kỷ lục: Ngôi chùa có pho tượng đức Phật A Di Đà trong chánh điện cao nhất.

>>Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 44. Chùa Trúc Lâm

Đơn vị công bố

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam

Trung tâm sách Top Việt Nam

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ