Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 47. Chùa Linh Ứng (Non Nước)

09-10-2012

Chùa Linh Ứng (thường được gọi là Chùa Ngoài) là một ngôi chùa cổ và lớn ở Ngũ Hành Sơn, tọa lạc tại phía đông ngọn núi Thủy sơn. Mặt tiền xây về hướng đông trông ra biển. Thời vua Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh Hưng (1740-1780) có ngài Quang Chánh, hiệu Bảo Đài Đại Sư đến ẩn tu tại động Tàng Chơn, Ngài là Tổ khai sơn chùa Linh Ứng sau này.


Năm Minh Mạng thứ 6 (1825), nhà vua ngự đến Ngũ Hành Sơn, cùng lúc cho xây dựng lại chùa Tam Thai, vua cho xây dựng lại chùa bằng gạch ngói và ban một tấm biển "Ngự chế Ứng Chơn Tự, Minh Mạng lục niên phụng tạo". Đến năm Thành Thái thứ 3 (1891) do kỵ húy cùa một vị Vua nhà Nguyễn, nên Chùa Ứng Chơn dã đổi lại là Chùa Linh Ứng, và có một tấm biển ghi rõ "Cải tứ Linh Ứng Tự, Thành Thái tam niên" (Đổi lại chùa Linh Ứng, năm Thành Thái thứ ba). Từ đây, có tên là chùa Linh Ứng cho đến ngày nay.

Ảnh Võ Văn Tường

Năm 1997, tháp Xá Lợi được xây bên trái chùa cao 30m, đặt thờ khoảng 200 tượng bằng đá và 40 phù điêu Phật, Bồ tát, La hán.

Chùa thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, sở hữu kỷ lục: Ngôi tháp xá lợi có nhiều pho tượng bằng đá nhất.

>>Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 46. Chùa Linh Ứng (Bà Nà)

Đơn vị công bố

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam

Trung tâm sách Top Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ