Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 48. Chùa Quan Thế Âm

10-10-2012

Chùa Quan Thế Âm quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Ngày 18.1.2010, tượng Phật ngọc Quan Thế Âm đã được đón rước trọng thể tại chùa Quan Thế Âm và được tôn ngưỡng thành kính vào chiều 2.4.2010 (18.2 ÂL nhằm lễ vía Quan Âm 19.2 ÂL). Tượng do nghệ nhân của xưởng điêu khắc của công ty Jade Thongtawee (Thái Lan) điêu khắc (tháng 6 đến tháng 12.2009) từ những khối ngọc nhỏ của khối ngọc thạch Nephirte "Polar Pride - Niềm kiêu hãnh Bắc Cực” nặng 18 tấn. Tượng sau khi khắc xong mang tên "Ngọc Quan Âm cho tình thương nhân loại”.


Tượng thể hiện mô-típ Phật Bà Nam Hải ngàn mắt ngàn tay ngồi theo lối "kiết già hàng ma” thiền định trên tòa sen nhiều tầng, thường thấy tại các chùa chiền Việt Nam. Trong đó 9 đôi tay ngọc đang niệm chú trước ngực (liên hoa hợp chướng) hoặc cầm bình bát hay các pháp khí khác. Trên đầu Phật Bà đội mũ 6 tầng 4 mặt Phật ngọc quay ra bốn hướng mà trên đỉnh có tượng thu nhỏ của "Phật Ngọc cho hòa bình thế giới” tĩnh tọa, thể hiện truyền thuyết "Thập nhất diện quan âm”. Sau lưng Phật Bà là hào quang ngọc hình lá bồ đề mà trên đó có khắc hàng ngàn cánh tay có con mắt Phật trong lòng bàn tay biểu đạt "thiên thủ thiên nhãn”.

Tượng có màu xanh lá cây, trong mờ, đẹp hoàn hảo, chiều cao tổng thể 1,15m, trọng lượng 251kg (không kể bệ tượng).

Chùa thuộc quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, sở hữu kỷ lục: Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát thiên thủ thiên nhãn bằng ngọc thạch Nephrite lớn nhất.

>>Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 47. Chùa Linh Ứng (Non Nước)

Đơn vị công bố

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam

Trung tâm sách Top Việt Nam


Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ