Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 58. Chùa Bái Đính

18-10-2012

Chùa thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, sở hữu kỷ lục: Đại hồng chung lớn nhất (Vượt kỷ lục Việt Nam).


Chùa Bái Đính thuộc Khu danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động được biết đến như một trung tâm Phật giáo của Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng và cũng là một trong những điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Ninh Bình.

Hiện nay, chùa Bái Đính đã tôn trí một quả chuông nặng 36 tấn, đường kính 3,45m, chiều cao 5,40m dùng trong việc kinh kệ, thờ phụng. Đây là quả chuông nặng và lớn nhất vượt xa quả chuông của chùa Cổ Lễ. Quả chuông này do ông Nguyễn Văn Sính ở Phường Đúc (thôn 4, đường Bùi Thị Xuân, thành phố Huế) đúc.

Ông Sính là nghệ nhân đúc đồng đã gần 60 năm kinh nghiệm, tuy chỉ bằng phương pháp thủ công nhưng để đúc quả chuông này ông đã đưa một số lượng nhân công cao, để nấu và rót đồng trong nhiều giờ liên tục.

Ảnh Võ Văn Tường

Trên thân quả chuông có khắc bài kinh Đại Bi Bát Nhã trong kinh Phật bằng chữ Hán cùng nhiều hoa văn trang trí theo chủ đề Phật giáo.

Chùa thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, sở hữu kỷ lục: Đại hồng chung lớn nhất (Vượt kỷ lục Việt Nam).

>>Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 57. Chùa Phật Quang (Bình Thuận)

Đơn vị giới thiệu

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam

Trung tâm sách Top Việt Nam

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ