Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 59. Quán Thế Âm (Đà Nẵng)

18-10-2012

Lễ hội Quan Thế Âm là một lễ hội Đà Nẵng được tổ chức hàng năm tại khu du lịch Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng là một trong 15 lễ hội du lịch đặc sắc nhất của Việt Nam.

Lần đầu tiên lễ hội Quán Thế Âm được tổ chức vào năm 1960. Trong lễ hội Quán Thế Âm tổ chức từ ngày 3.4 đến 8.4.2007 trưng bày quyển tranh về Bồ Tát Quán Thế Âm. Quyển tranh có diện tích 100m2 in trên nhựa hiflex dầy, dựng bằng khung sắt, có chiều dài khoảng 40m.


Quyển tranh mô tả hình tướng của đức Bồ Tát Quán Thế Âm hoá thân, có kích thước cao 2,551m (gợi ý Phật lịch 2551) và chiều ngang 2,07m (gợi ý dương lịch 2007). Quyển tranh gồm 19 trang với 84 hình vẽ về các hiện thân Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và ý nghĩa của các hình tướng ngài hóa thân.

Ảnh Võ Văn Tường

Phần hình vẽ dựa theo phần hình Quán Âm xuất tượng trong phần Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni của quyển Kinh Đại Bi Sám Pháp. Đây là quyển kinh do các hòa thượng Thích Giác Hải - Thích Thiện Tâm - Thích Đức Niệm biên dịch đã được Ni sư Huệ Trí (chùa Vĩnh Phước, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức thực hiện và ấn tống. Quyển kinh do Nhà xuất bản Tôn Giáo xuất bản năm 2006.

Chùa Quán Thế Âm (Đà Nẵng) thuộc quận Ngũ Hành Sơn, sở hữu kỷ lục: Quyển tranh về Bồ Tát Quán Thế Âm dài nhất.

>>Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 58. Chùa Bái Đính

Đơn vị giới thiệu

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam

Trung tâm sách Top Việt Nam

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ