Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 60. Chùa Đức Hạnh

19-10-2012

Chùa Đức Hạnh hình thành từ năm 1969 do đồng bào từ miền Trung vào sinh sống, lập nghiệp và gầy dựng lên. Từ tháng 4.2008, chùa trùng tu chánh điện, cổng tam quan, hàng rào, sân chùa… tạo nơi quy ngưỡng thành kính của những người con Phật.


Trong chánh điện thiết trí, tôn thờ tượng Phật Bổn Sư Thích Ca tạo tác bằng gỗ mít nài (mít rừng) nguyên khối cao 2,2m; ngang 1,4m; nặng 400kg ngồi trên đế sen cao 1m, ngang 2m, nặng 700kg. Bệ thờ Phật làm bằng nguyên gốc huỳnh đường cao 1,2m, ngang 2,5m, nặng 700kg. Bàn thờ bằng nguyên gốc gõ đỏ cao 1,5m, ngang 2,4m, nặng 500kg. Lư hương bằng nguyên gốc da đá cao 85cm, ngang 1m, nặng 200kg. Đế chuông, mõ làm bằng nguyên gốc gỗ gõ đỏ mỗi đế cao 65cm, ngang 1m, nặng gần 100kg.

Ba pho tượng tam thánh (Di Đà, Quan Âm, Thế Chí) bằng gỗ hương không ghép, mỗi tượng cao 60cm, ngang 20cm. Tất cả được tôn trí trên 1 bộ ngựa gồm 4 miếng ván bằng gỗ gõ mật, mỗi miếng dài 6,2m, ngang 85cm, dầy 10cm. Tượng Sư Tổ Đạt Ma bằng gỗ mít nài nguyên khối cao 2m, ngang 70cm, nặng gần 700kg, đặt trên bệ thờ bằng nguyên gốc gỗ hương cao 1,1m, ngang 2,4m, nặng gần 600kg. Lư hương bằng nguyên gốc gỗ mít nhà cao 85cm, ngang 1,4m. Hai pho tượng Hộ Pháp, Tiêu Diện bằng gỗ mít nài, mỗi tượng cao 1,2m, ngang 50cm đặt trên bệ thờ bằng nguyên gốc gõ đỏ cao 80cm, ngang 1,2m. Lư hương bằng gỗ mít nài chạm trổ hoa sen cao 25cm, ngang 40cm.


Chùa tọa lạc tạithôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, sở hữu kỷ lục: Ngôi chùa có tượng thờ, bệ thờ, đồ thờ cúng tạo tác từ nhiều gốc cây và gỗ nguyên khối nhất.

>>Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 59. Quán Thế Âm (Đà Nẵng)

Đơn vị giới thiệu

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam

Trung tâm sách Top Việt Nam

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ