Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 62. Chùa Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm

22-10-2012

Chùa Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm tôn trí nơi sân trước tượng Tam Thánh Cực Lạc vào ngày 15.11 Canh Dần (20.12.2010).

Tam Thánh Cực Lạc gồm 3 pho tượng, chính giữa là tượng Đức Phật A Di Đà (tức Thụ dụng Trí tuệ thân) cao 15m đặt trên phần bệ 2,4m. Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm bên trái và tượng Đại Thế Chí Bồ Tát bên phải, mỗi tượng cao 13,7m đặt trên phần bệ 2,4m. Đức Phật và hai vị Bồ Tát ở Tây phương cực lạc chủ việc cứu độ chúng sinh ở cõi Ta Bà qua cõi Cực Lạc. Cả 3 pho tượng đều bằng đá hoa cương.


Để thực hiện tượng Tam Thánh Cực Lạc, Công ty Hoàng Hữu (Bình Dương) đã dùng 1.000 tấn đá hoa cương và trong quá trình tôn tạo, gọt dũa còn 580 tấn. Đơn vị này đã thực hiện 2 năm từ 2009 đến gần hết năm 2010.

Chùa Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm tọa lạc tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sở hữu kỷ lục: Tượng tam thánh cực lạc bằng đá hoa cương lớn nhất.

>>Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 61. Chùa Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm

Đơn vị giới thiệu

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam

Trung tâm sách Top Việt Nam


Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ