Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 64. Chùa Tây Tạng

23-10-2012

Chùa do Hòa thượng Nhẫn Tế-Chơn Phổ sáng lập vào năm 1928 có tên chùa Bửu Hương. Đến năm 1937, chùa được đổi tên thành chùa Tây Tạng. Điện Phật được bài trí trang nghiêm với khá nhiều tượng chư Phật, Bồ tát. Đặc biệt, chùa có pho tượng Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma - đệ tử đời thứ 28 của đức Phật Thích Ca.

Mặt tiền chùa

Đây là hình tướng Sơ Tổ đang trên đường nhập thế từ Ấn Độ sang Trung Quốc và trở thành Pháp chủ Thiếu Lâm tự. Hình tướng của Sơ Tổ được tôn tạo một cách sinh động. Ngài bước đi, trên vai là một đòn gánh, đầu đòn gánh bên tay phải cùa Sơ Tổ là túi càn khôn và đầu bên trái là hòm kinh Lăng Già. Trên đòn gánh còn treo một chiếc nón lá đậm chất Việt Nam.

Ông Nguyễn Khắc Bửu cùng với các ông Nguyễn Chí Cơ và Tôn Ngọc An đã tôn tạo bức tượng trong 2 năm 1982, 1983. Tượng gồm 3 phần rời nhau, được gắn lại bằng keo dán. Chỉ trừ phần khung được làm bằng sắt còn chất liệu mà các ông sử dụng chủ yếu bằng tóc, mật rỉ đường và vôi vữa mà trong đó tóc chiếm một phần quan trọng. Tóc được thu nhận từ các Phật tử. Tượng có chiều cao 2,83m, chiều ngang tính từ túi Càn khôn đến kinh Lăng già là 1,74m.

Ảnh Võ Văn Tường

Chùa tọa lạc tại46B Thích Quảng Đức, xã Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, sở hữu kỷ lục: Ngôi chùa có tượng Bồ Đề Đạt Ma bằng tóc lớn nhất.

>>Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 63. Chùa Hội Khánh

Đơn vị giới thiệu

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam

Trung tâm sách Top Việt Nam

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ