Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 65. Chùa Bạch Liên

24-10-2012

Trong khuôn viên chùa Bạch Liên xây dựng một vườn tượng Phật “lục cảnh động tâm” với màu trắng nguyên sơ gồm 6 cảnh: Phật đản sanh, Phật xuất gia, Phật khổ hạnh, Phật thành đạo, Chuyển pháp luân, Phập nhập Niết bàn.

Vườn tượng khởi công vào đầu năm 1996 và hoàn thành vào năm 1998 do Phật tử chùa Bạch Liên cúng dường vào thời gian cố Ni sư Thích nữ Như Lịch trụ trì.

Ảnh Võ Văn Tường

Cảnh 1, gồm tượng hoàng hậu và đức vua mỗi tượng cao 3m, tượng Đản sanh cao 1,6m, 3 cô hầu quỳ cao 2m; cụm tượng này được đặt trên nền cao 1m, rộng 8m, dài 12m. Cảnh 2, Thái tử Si Đạt Ta cao 3m, người hầu quỳ dâng cơm 1,5m, ngựa 1,8m; cụm tượng cảnh 2 đặt trên một nền cao 1m, rộng 6m, dài 6m. Cảnh 3, Bổn sư cao 3m đặt trên nền cao 1m, rộng 6m, dài 6m. Cảnh 4, Phật ngồi cao 3m, tượng đặt trên nền cao 1m, rộng 6m, dài 6m. Cảnh 5, Phật cao 3m, 5 anh em Kiều Trần Như cao 1,6m đặt trên nền cao 1m, rộng 8m, dài 10m. Cảnh 6, tượng Phật nằm dài 10m, cao 2,5m đặt trên nền cao 1m, rộng 5m, dài 12m. Tổng diện tích 6 cảnh là 2.000m2.

Chùa Bạch Liên tọa lạc tại ấp Thanh Nguyên, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, sở hữu kỷ lục: Vườn tượng Phật lộ thiên lớn nhất.

>>Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 64. Chùa Tây Tạng

Đơn vị giới thiệu

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam

Trung tâm sách Top Việt Nam

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ