Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 67. Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức

25-10-2012

Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức được khởi công xây dựng ngày 2.5.2009 (nhằm ngày 08 tháng 04 năm Kỷ Sửu) trên tổng diện tích 10,5 hecta bao gồm nhiều hạng mục công trình cho cả hai viện Tăng và Ni.

Đó là Chánh điện, Tổ đường, Trai đường, Pháp đường, Tăng đường, Khách đường… đều trang nghiêm thanh tịnh. Sau thời gian xây dựng đã làm lễ khánh thành ngày 15-16.1.2011 (nhằm ngày 12, 13 tháng Chạp Canh Dần). Tháng 6.2012, các Phật tử đã cúng dường quyển thư pháp "Bát Nhã Tâm Kinh” dài 110cm, rộng 80cm, dày 6cm đặt trong hộp gỗ xoan đào, kích thước 111cm, ngang 81cm, dày 7cm do Phật tử Tuệ Chiếu viết từ từ ngày 3.2 đến 30.6.2011. Quyển này lớn hơn quyển trước (dài 80cm, rộng 55cm, dày 5cm) cũng do Phật tử Tuệ Chiếu viết .


Phật tử Tuệ Chiếu với lòng kính ngưỡng Phập pháp và những lời dạy đầy đạo vị của Hòa thượng Ân sư đã làm cho ông cùng nhiều Phật tử khác bừng nở tâm thức để một lòng quy ngưỡng về chánh pháp. Đúng như lời thơ: Đất chùa hoa giác lại bừng nở, Vườn tâm giải thoát nảy chồi xanh, Âm vang Bát nhã bừng tâm thức, Cõi mê rung chuyển hóa trời lành.

Thiền viện Trúc lâm Trí Đức thuộc xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, sở hữu kỷ lục: Quyển thư pháp "Bát Nhã Tâm Kinh” lớn nhất (Vượt kỷ lục Việt Nam).

>>Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 66. Thiền viện Phước Sơn

Đơn vị giới thiệu

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam

Trung tâm sách Top Việt Nam

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ