Khỏa thân, tự nhốt vào lồng để tẩy chay thịt chó

25-02-2012

Dưới cái rét căm căm khoảng 3 độ C nhưng người đàn ông trung niên ở thành phố Quý Dương, Quý Châu, Trung Quốc vẫn trút bỏ quần áo, tự nhốt mình vào lồng để kêu gọi mọi người ngừng thịt chó.

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ