Kỷ lục Ấn Độ: Số lượng hạt gạo được viết chữ nhiều nhất

26-12-2014

(Kyluc.vn) - Bạn có tin rằng những hạt gạo nhỏ li ti mà chúng ta thấy hằng ngày lại có thể viết chữ lên trên đó, mà không dùng trợ giúp sự hỗ trợ cũa các dụng cụ như kính lúp hay kính hiển vi.

Kiranmai Kotla sinh ngày 4/8/1975 tại phía tây của quận Godavari, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ đã bỏ nhiều thời gian viết "Shree Rama” trên từng hạt gạo, với con số được ghi nhận là 125.000 hạt gạo được cô thực hiện. Cô bắt đầu thực hiện từ ngày 15/4/2014 và kết thúc vào ngày 19/8/2014.

Theo indiabookofrecords
Đặng Phong dịch - Kyluc.vn
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ