Kỷ lục Nigeria: Tòa nhà đầu tiên được xây dựng

27-12-2014

(Kyluc.vn) - Đây là tòa nhà cao tầng đầu tiên ở Nigeria, vị trí xây dựng tòa nhà hướng nhìn ra bờ sông Marina.

Badagry được biết đến như là một địa điểm lịch sử lâu đời tại Nigeria. Lúc trước, nó là một trung tâm buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương ở Tây Phi. Các nhà truyền giáo Kito giáo đầu tiên đã đặt chân đến Badagry để dùng nơi này truyền đạo và chỉ dẫn mọi người áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp. Việc đóng góp tích cực của những người truyền đạo tại nơi này vẫn còn sót lại một số bằng chứng ở một số nơi tại Badagry như tòa nhà đầu tiên này. Các nhà truyền giáo đầu tiên ở Nigeria như Birch Freeman, mục sư Henry Townsend là người đã bắt đầu cho xây dựng tòa nhà này vào năm 1842 nhưng đến năm 1845 tòa nhà mới được hoàn thành bởi sự hướng dẫn của mục sư C.A Gollmer.

Mặc dù các tòa nhà cao tầng khác đã được xây dựng ở các nơi khác của Nigeria trước khi có sự xuất hiện của các nhà truyền giáo, nhưng các tài liệu ghi nhận lại rằng Badagry là tòa nhà cao tầng đầu tiên tại Nigeria. Nó hiện đang nắm giữ nhiều di tích lịch sử.

Theo Nigeriabookofrecords
Đặng Phong dịch - Kyluc.vn

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ