Rangoli lớn nhất thế giới

13-02-2012

Vào lúc 11 giờ 11 phút 11 giây, ngày 11 tháng 11 năm 2011, Trung tâm sách kỷ lục Ấn Độ đã xác lập kỷ lục Rangoli lớn nhất thế giới cho bà Jyoti Totewar – giám đốc viện bảo tàng nghệ thuật Shradhha.

Bà Jyoti Totewar tạo ra một Rangoli nặng 24 tấn, có diện tích 3560 m vuông trong vòng 10 giờ. Rangoli là loại hình nghệ thuật trang trí sử dụng bột hoặc hoa, lá thật sắp xếp trên nền đất, hình thù tùy theo sự sáng tạo của người nghệ sĩ. Vốn được sử dụng trong các dịp lễ hội, sau đó lại nhanh chóng bị quét bỏ. Rangoli là kiểu nghệ thuật đẹp rực rỡ đầy màu sắc để rồi biến mất một cách nhanh chóng. Người Ấn Độ cho rằng, làm ra Rangoli giống như gửi gắm một điều ước. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ truyền đạt điều ước đó bay cao, bay xa, hình Rangoli sẽ ra đi, rồi sẽ lại tạo ra một hình mới, một mơ ước mới, rồi lại thả nó bay đi.

T.Thịnh

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ