Sinh vật thọ nhất trên hành tinh

13-02-2012

Loài sinh vật này được các nhà khoa học Australia phát hiện sinh sống trong vùng biển Địa Trung Hải. Đó là một loại rong biển đặc biệt - Posidonia oceanica. Khu vực phân phối sinh vật này trải dài 3,5 nghìn km từ bờ biển phía đông Tây Ban Nha tới Cyprus.

Loài Posidonia oceanica
Posidonia oceanica sinh sản bằng nhân bản, nhờ đó kéo dài gần như vô thời hạn tuổi thọ. Trước đây, rong biển Tasmania được coi là sinh vật lâu đời nhất hiện còn sống trên hành tinh chúng ta. Tuổi của rong biển Tasmania là 43.000 năm.
Theo An ninh thủ đô
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ