Tắc kè nhỏ nhất thế giới

25-02-2012

Các nhà khoa học vừa phát hiện ra loài tắc kè nhỏ chỉ bằng con ruồi ở Madagascar. Loài tắc kè hoa mà các nhà khoa học vừa tìm thấy ở Madagascar dài khoảng 3 cm, nhỏ hơn ngón tay trỏ của người bình thường. Các nhà khoa học cho rằng đây là loài bò sát nhỏ nhất thế giới.


Các nhà khoa học cho rằng đây là loài tắc kè hoa nhỏ nhất thế giới (Ảnh: BARCROFT MEDIA)


Loài tắc kè vừa được phát hiện nhỏ hơn đầu móng tay của người (Ảnh: BARCROFT MEDIA)

Ted Townsend, một nhà khoa họcở Đại học bang San Diego, đã tiến hành thí nghiệm gen trên loài tắc kè mới phát hiện này. Ông cho biết: "Kích cỡ của loài tắc kè này có thể tiến hóa từ tổ tiên có kích cỡ rất nhỏ ở Madagascar, không giống như loài tắc kè sặc sỡ mà chúng ta thường thấy”. Nhóm nghiên cứu tin rằng chúng đặc biệt nhạy cảm với sự thay đổi của m��i trường.

Loài tắc kè này tiến hóa từ tổ tiên có kich thước rất nhỏ ở Madagascar (Ảnh: BARCROFT MEDIA)
Theo NLD
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ