Triển lãm tranh trưng bày nhiều bức tranh vẽ hoa nhất trên Thế giới

08-11-2013

12000 bức tranh vẽ hoa đã được trưng bày...


Triển lãm được tổ chức bởi BALJIT SINGH CHADHA. Vào ngày 12/12/2012, ông BALJIT SINGH CHADHA từ NAGAR NEWDELHI, Ấn Độ đã tổ chức triển lãm tranh với 12000 bức tranh vẽ hoa.

Hiệp hội Kỷ lục Thế giới đã trao Kỷ lục Thế giới cho "Triển lãm tranh vẽ hoa có số lượng tranh nhiều nhất Thế giới”

Tính chất Kỷ lục: Kỷ lục Thế giới
Nguồn Kỷ lục: Hiệp hội Kỷ lục Thế giới
Số kỷ lục: 50150-1212-01
Thời gian công bố: 2013-01-21

Thông tin từ Hiệp hội Kỷ lục Thế giới
Thái Duy - Cẩm nang Thông tin Kỷ lục
Bản quyền dịch và biên tập thuộc về VietkingsBảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ