Tượng Phật bằng đồng cao nhất thế giới

29-02-2012

Trung Quốc sẽ lập thêm một kỷ lục Guinness mới vào tháng 4-2012 với tượng Phật bằng đồng cao nhất thế giới tại chân núi Lư Sơn, tỉnh Giang Tây.

Tượng Phật bằng đồng cao nhất thế giới

Tượng phật bằng đồng tại tỉnh Giang Tây - Ảnh: Chinanews

Tượng đồng Đông Lâm Đại Phật, cao 48m, là một phần trong quần thể kiến trúc Đông Lâm tự. Tượng được tạo ra theo phong cách của các bức tượng Phật bằng đá nổi tiếng tại các hang động ở Long Môn, tỉnh Hà Nam.

Theo Tuổi Trẻ
Bảo tàng Kỷ lục Vi���t Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ