(USKings Trip.2019) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.587. Carnival Corporation & plc (bang Florida) : Tập đoàn tàu biển lớn nhất Hoa Kỳ

15-09-2019

(uskings.us - kyluc.vn) Carnival Corporation & plc. là công ty tàu biển lớn nhất Hoa Kỳ với hơn 100 con tàu đã được xuất xưởng.

Carnival Corporation & plc. là sự kết hợp của Carnival Corporation và Carnival plc, được kết hợp và hoạt động như là một công ty chính thức, được đưa vào danh sách thống kê tại  Sở Giao dịch Chứng khoán New York và Sở Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn.

Chính vì vậy mà Carnival là công ty duy nhất trên thế giới được niêm yết với chỉ số S & P 500 và FTSE 100. Trụ sở chính của Carnival Corporation được đặt tại Miami, Florida, Hoa Kỳ, một trụ sở khác tại Southampton, Hampshire, Anh và các văn phòng đại diện khu vực ở Úc, Đức và Ý.

 

 

 

 

 Carnival hiện nay có 11 thương hiệu tàu tuần dương hoạt động với đội tàu gồm hơn 100 tàu và có tổng cộng hơn 190.000 bến đỗ. 

 

 

 

 

Carnival Corporation & plc hiện nay là công ty tàu biển lớn nhất Hoa Kỳ cũng như trên thế giới.

 

 

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (Uskings.us)


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.us) - Nguồn hình internet

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ