(USKings Values.2017) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.233. Community Health Systems (Bang Tennessee) : Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tổng quát lớn nhất tại Hoa Kỳ về số lượng cơ sở chăm sóc cấp tín

18-06-2018

(USKings.us - Kyluc.vn) Community Health Systems Inc. là một công ty có trụ sở tại Franklin, Tennessee. Đây là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tổng quát lớn nhất tại Hoa Kỳ về số lượng cơ sở chăm sóc cấp tính. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, nó sở hữu, cho thuê hoặc điều hành 158 bệnh viện ở 22 tiểu bang

E. Thomas Chaney, cựu giám đốc điều hành của Hospital Affiliates, Inc. và David Steffy và Richard Ragsdale, cựu giám đốc điều hành tại Bệnh viện Tổng công ty Mỹ Republic Health Corporation, thành lập hệ thống y tế cộng đồng này vào năm 1985.

Năm 2007, Community Health Systems đã mua Bệnh viện Triad có trụ sở tại Plano, Texas trị giá 6,8 tỷ đô la, bổ sung thêm gần 50 bệnh viện, quản lý bệnh viện và tư vấn Tài nguyên Y tế Quorum, và gần gấp đôi quy mô của công ty. Trong số các cơ sở có trong thỏa thuận này là Bệnh viện McKenzie-Willamette ở Springfield, Oregon; Trung tâm y tế Trinity ở Birmingham, Alabama; và bảy bệnh viện của Mạng lưới Y tế Lutheran ở Ft. Wayne, Indiana.

Wayne Smith - Giám đốc điều hành của CHS từ năm 1997

 

Vào năm 2013, Community Health Systems đã ký kết thỏa thuận với Health Management Associates để mua HMA với giá 3,6 tỷ đô la tiền mặt và cổ phiếu. Việc sáp nhập được hoàn thành vào tháng 1 năm 2014 và đã tạo cho Community Health Systems là nhà điều hành bệnh viện vì lợi nhuận lớn nhất tại Hoa Kỳ.

 


Vietkings - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.org) - Nguồn hình internet

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ